CertoSecure. Poczwórny system bezpieczeństwa gwarantujący pracę bez trosk

Wszystkie autoklawy CertoClav są wyposażone w poczwórny system zabezpieczający CertoSecure i gwarantują bezpieczną, pozbawioną zagrożeń pracę

Blokada bezpieczeństwa: Zapobiega otwarciu pod ciśnieniem. Dopóki urządzenie nie jest prawidłowo zablokowane, zawór wylotu pary jest otwarty i zapobiega wzrostowi ciśnienia.
Sterowniczy zawór bezpieczeństwa zapobiegący blokowaniu: Otwiera się automatycznie, gdy przekroczone jest ciśnienie robocze.
Zawór nadmiernego ciśnienia: Jeśli sterowniczy zawór bezpieczeństwa zapobiegący blokowaniu (ABS) nie zadziała, zawór nadmiernego ciśnienia otwiera się przy ciśnieniu 3,6 bar i zamyka się ponownie po osiągnięciu ciśnienia roboczego. W takim przypadku wymienić zawór sterowniczy ABS, ponieważ występuje uszkodzenie.
Wgłębienie zabezpieczające w razie nadmiernego ciśnienia: Przy krawędzi komory, na lewo od uchwytu, znajduje się wgłębienie zabezpieczające. Przy nadmiernym ciśnieniu powyżej 4,7 bar uszczelka pokrywy przy wgłębieniu jest wyciskana i tym samym staje się bezużyteczna. W takim przypadku nie wolno ponownie uruchamiać urządzenia, lecz należy odesłać go do autoryzowanego partnera CertoClav lub bezpośrednio do CertoCl

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Miejsce ustawienia: Wybrać równe, suche podłoże, np. powierzchnię roboczą, stół lub podłogę. Autoklawów CertoClav nie wolno stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.
Uruchomienie: Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez wody, mogłoby to prowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. Unikać stosowania wody demineralizowanej, uszkadza ona materiał kotła. Jeśli dostępna jest tylko taka woda, należy zmieszać ją z 1/3 wody z kranu.
Temperatura obudowy: Temperatura obudowy i pokrywy może przekroczyć 80°C. Nie dotykać gorących powierzchni. Do obsługi używać uchwytów przeznaczonych do tego celu. Zalecane jest stosowanie rękawic ochronnych.
Zawór kurkowy wylotu pary: Nie otwierać zaworu kurkowego wylotu pary w kierunku osoby - istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Stosować przewód wylotu pary (ø wewnętrzna 10 mm) - przy jego użyciu można bezpośrednio odprowadzać gorącą parę bezpośrednio do zlewu lub naczynia.
Naczynia szklane: W przypadku podgrzewania naczyń szklanych i cieczy nie odparowywać i nie otwierać urządzenia natychmiast po zakończeniu procedury, lecz schłodzić najpierw do temperatury 80°C w przypadku naczyń szklanych i temperatury 70°C w przypadku cieczy. Istnieje niebezpieczeństwo powstania pęknięć naprężeniowych lub wypaczenia wrzątnika i tym samym uszkodzenia naczyń szklanych.

Urządzenia stosować tylko zgodnie zinstrukcją obsługi.

Instrukcję obsługi przechowywać w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników urządzenia.

 

System elektronicznego sterowania bezpiecznego

Poznać autoklaw laboratoryjny Multicontrol… więcej

Poznać CertoClav MultiControl

Który autoklaw nadaje się do moich celów?

Nasza infolinia odpowie na Państwa pytania i doradzi przy wyborze … więcej

Czekamy na Państwa telefon. Infolinia Certosupport jest do Państwa dyspozycji.

50 lat doświadczenia

Pionier budowy autoklawów dla laboratoriów mikrobiologicznych, dla oświaty, medycyny i farmacji … więcej

Więcej informacji o CertoClav

Region wählen 

Deutsch
English
Français
Español
Italiano
Polski
Türkçe