Jak sterylizować w autoklawie?

Proces sterylizacji krótko objaśniony

Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem w autoklawie. Zwłaszcza w medycynie, badaniach mikrobiologicznych oraz w badaniach materiałów sterylizowane w autoklawie są urządzenia i materiały wielorazowego użycia i stabilne temperaturowo.

Jakie zalety ma taki rodzaj sterylizacji?

Sterylizacja w autoklawie jest jedną z najważniejszych metod zabijania drobnoustrojów. Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem jest obecnie najbezpieczniejszą metodą sterylizacji. Poprzez kondensację pary wodnej na sterylizowanym ładunku uwalniana jest energia, która powoduje nieodwracalne uszkodzenie mikroorganizmów.

Cykl sterylizacji w autoklawie dzieli się na cztery etapy:

  • Etap opróżniania
  • Etap wyrównania
  • Etap sterylizacji
  • Etap schładzania

Pierwszy etap to etap opróżniania. W tym czasie wnętrze autoklawu jest odpowietrzane. Powietrze atmosferyczne jest przy tym usuwane z wnętrza i zastępowane nasyconą parą wodną pod ciśnieniem. Odpowietrzanie następuje metodą przepływową lub poprzez frakcjonowane odpowietrzanie, po całkowitym odpowietrzeniu zawór odpowietrzania jest zamykany. Teraz rozpoczyna się etap wyrównania. Po tym etapie również ładunek do sterylizacji osiąga poprzez działanie nasyconej pary wodnej potrzebną w tym momencie temperaturę. Następnie rozpoczyna się właściwy etap sterylizacji. Czas trwania sterylizacji zależy od obciążenia drobnoustrojami i temperatury sterylizacji. Metodą standardową jest sterylizacja w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Dezaktywacja lub zniszczenie prionów wymagają co najmniej 30 minut w temperaturze 132-134°C i przy ciśnieniu 3 bar. Po takim etapie sterylizacji rozpoczyna się etap schładzania i tym samym kończy się cykl sterylizacji w autoklawie.

Region wählen 

Deutsch
English
Français
Español
Italiano
Polski
Türkçe