Nasıl bir otoklavlama?

Der Sterilisationsprozess kurz erklärt

Aşırı ısıtılmış, doygun buharlı otoklavda sterilizasyon imkânı. Özellikle medikal alanda, mikrobiyolojik araştırmada ve materyal testinde yeniden kullanılabilir, ısıya dayanıklı araç gereç ve malzemelerin otoklavlanması çok önemlidir.

Bu tür sterilizasyonun avantajları nelerdir?

Otoklavlama bakterilerin yok edilmesinde kullanılan en önemli metotlardan biridir. Doygun, aşırı ısıtılmış buhar ile yapılan sterilizasyon şu an için en güvenli sterilizasyon metodudur. Buharın sterilize edilecek nesne üzerinde yoğunlaşması mikroorganizmalara geri dönüşü olmayan derecede zarar veren enerji salınımı sağlar.

Tam bir otoklav çevrimi dört aşamadan oluşur:

  • Yükselme süresi

  • Yatışma süresi

  • Sterilizasyon safhası

  • Soğuma safhası

İlk aşama yükselme süresidir. Bu aşama süresince otoklav cihazının iç kısmı havalandırılır. Bu havalandırma işlemi gerçekleştirilirken içerideki atmosferik hava dışarı verilerek yerine doygun, aşırı ısıtılmış buhar kullanılır. Havalandırma akış süreci kullanılarak ya da aralıklı olarak gerçekleştirilir. Havalandırma bittiği zaman havalandırma supabı otomatik olarak kapanır. Bu supabın kapanması yatışma sürecinin başlangıcına işarettir. Yatışma sürecinin ardından nesnenin sterilize edilecek her bir noktası doygun buharın etkisiyle istenilen sıcaklığa ulaşır. Ve bu aşamadan sonra asıl sterilizasyon safhası başlar. Sterilizasyon süresi hem bakteri yoğunluğuna hem de sterilizasyon sıcaklığına bağlı olarak değişir. 15 dakika süresince 121°C derecede otoklavlama standart değer olarak kabul edilmektedir. Prionların etkisiz hale getirilebilmesi ya da yok edilebilmesi için en az 30 dakika süresince 132-134°C derecede ve 3 bar basınçta otoklavlanması gereklidir. Otoklav çevriminin son aşaması olan soğuma safhası sterilizasyon aşamasından sonra başlar.

Dil Seçiniz 

Deutsch
English
Français
Español
Italiano
Polski
Türkçe